//
Иницијатори

Иницијатори и поддржувачи:

1. Младински образовен форум (МОФ);
2. Реактор – Истражување во акција;
3. АЕГЕЕ-Скопје (Асоцијација на Европски студентски структури);
4. ЕЛСА РМ (Европското здружение на студентите по право во Република Македонија);
5. Центар за меѓукултурен дијалог – Куманово;
6. Македонски центар за европско образование (МЦЕО);
7. Младите можат;
8. Мултикултура – Тетово;
9. НВО Инфоцентар;
10. ОПН Театар (Здружение на граѓани за слободно креативно истражување и изразување во областа на изведувачките уметности, Скопје);
11. Центар за развој на заедницата – Кичево;
12. Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово;
13. Цивил – Центар за слобода;
14. Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување;
15. Здружение за развој и активизам “Аква“ – Струга;
16. ИЗИДА 41/21 (Здружение на граѓани за заштита на културниот идентитет на Египќаните);
17. ИАЕСТЕ Македонија (Македонскo здружение одбор за меѓународна размена на студенти од техничките факултети);
18. Јunior Achievement – Економско образование за млади;
19. КриејтивЕјт – Младинска медиумска продукција (Cre8ive8);
20. Регионален центар за застапување – Делчево;
21. Фондација за развој на локалната заедница – Штип;
22. Фондација Метаморфозис;
23. Центар за одржлив развој „ Порта“ – Струмица;
24. Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар;
25. Студентски сојуз на Прв Приватен Универзитет ФОН;
26. Регионален центар за одржлив развој – Гевгелија;
27. БЕСТ – Борд на Европски Студенти по Технологија;
28. Младински културен центар – Битола;
29. ЕSTIEM (Здружение на студенти по индустриско инженерство и менаџмент – Локална група Скопје);
30. Регионален центар за одржив развој – Кратово;
31. ПУЛС Куманово (Асоцијација за здрави животни стилови);
32. Гоу Грин (Здружение на граѓани за одржлив развој и заштита на животната средина, Скопје);
33. Национален ромски центар – Куманово;
34. ПСМ Фондација (Претприемачки сервис за млади);
35. Федерација на млади – Скопје;
36. НВО УФУК;
37. Здружение млади пожарникари волонтери „Сфера“ – Битола
38. АИЕСЕК во Република Македонија
39. Асоцијација за Демократски Развој на Ромите „Сонце“
40. ЗКУ Таксират
41. Младинска културна асоцијација на Бошњаците – ШАДРВАН Скопје
42. Центар за едукација и развој
43. Политичка академија за социјална демократија – Алумни клуб
44. Европски Центар СН7
45. Mамахумана
46. Eco – Logic
47. НВО КХАМ – Делчево
48. Форум на млади – Битола
49. Здружение на граѓани за младински активизам, граѓанска еднаквост и европска иднина ЕКВИЛИБРИО
50. Регионална ромска образовна младинска асосцијација
51. NVO Streets Festival – Куманово
52. Совет на млади Власи од Македонија
53. Roma Youth Center

Advertisements
%d bloggers like this: